JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ JSMEINLINE.CZ/NALEDE/ +420 736 683 605

Program Sportovních příměstských kempů

Základní informace

Děti se během pěti dnů seznámí s více jak 12 tradičními i méně známými sporty, které si aktivně vyzkouší. Jednotlivými sportovními disciplínami je provedou profesionální instruktoři a trenéři věnující se sportovní specializaci.

Během sportovních příměstských táborů na děti čeká: atletika, badminton, basketbal, bojové sport, florbal, fotbal, gymnastika, inline bruslení, lakros, lezení, lukostřelba, orientační běh, parkour, softbal, tenis, touchrugby, volejbal a další sporty. Podle Vámi zvolené lokality se částečně liší složení sportů, které si děti vyzkouší. Konkrétní plánované sporty si můžete prohlédnout v popisu zvolené lokality

BABY kemp (3-5 let)

Novinkou pro léto 2024 jsou pohybové příměstské kempy určené pro nejmenší děti ve věku od 3 do 5 let. V rámci kempu se děti mohou těšit na pohybové aktivity jako je například atletika, florbal, gymnastika, míčové hry, rytmická cvičení, překážkové dráhy a pálkovací sporty. Sportovní program je doplněn o nejrůznější tvořivé činnosti, malování a klidové hry.

JUNIOR kemp (5-12 let)

Naše tradiční sportovní příměstské tábory s dlouholetými zkušenostmi jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 12 let. Děti jsou pak zpravidla rozděleny dle věku do jednotlivých skupin. 

Vybírat můžete z kempů různého zaměření

MULTI – Multisportovní kemp je náš tradiční kemp, kde si děti během týdne vyzkouší více jak 12 individuálních a týmových sportů. Jednotlivými sporty děti provedou, jak naši profesionální trenéři, tak externí trenéři ze sportovních klubů dané specializace. Na multisportovních kempech na děti čekají například tyto sporty: atletika, badminton, bojové sporty, florbal, lakros, lukostřelba, softbal, touchrugby a další.

INLINE – Inline kempy jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušené bruslaře. Děti si dle vstupních bruslařských dovedností osvojí od úplných základů, jako jsou pády a vstávání, přes různé způsoby zatáčení, zastavování až po jízdu vzad, překládání či některé prvky freestylu. Mimo výuky bruslení se děti mohou těšit i na spoustu dalších sportovních aktivit. Konkrétní výčet plánovaných sportů naleznete v popisu zvolené lokality.

BIKE – Bike kemp probíhá v areálu Velodromu Třebešín, který nabízí spousty možností pro výuku jízdy na kole. Děti se vyřádí nejen na oválu, ale i na přírodních a umělých cyklo překážkách a vyzkouší si i trailový sjezd. Jízdě na kole se budeme věnovat každý den, mimo to si ale děti vyzkouší i spoustu dalších sportovních aktivit pod vedením profesionálních trenérů. Mezi další plánované sporty patří atletika, badminton, fotbal, gymnastika, lakros, lukostřelba, softbal a touchrugby.

GYM – Gymnastický kemp se koná v sokolovně Na Balkáně Žižkov II., která nabízí výborné sportovní zázemí a profesionální gymnastický sál. Věnovat se budeme především disciplínám základní a sportovní gymnastiky, mimo to si ovšem děti vyzkouší celou řadu dalších sportů. Mezi další plánované sporty patří atletika, badminton, basketbal, bojový sport, fotbal, florbal, lakros, lukostřelba a tenis.

Hledáme přirozené sportovní předpoklady

Součástí táborů je i sportovní testování, ze kterého vyhodnotíme nejvhodnější skupinu sportů, pro kterou má konkrétní dítě předpoklady. Následně tento výsledek konzultujeme s trenéry, kteří vedou jednotlivé sportovní specializace přímo na hřištích. Hlavním úkolem trenérů je u dětí najít jejich silné stránky a motivovat je k pohybu nebo přímo sportu, který je bude bavit.

Hrajeme si s legendami i současnými hrdiny sportu

V průběhu sportování je důležitý  odpočinek mezi jednotlivými disciplínami a proto jsme pro děti připravili i aktivity, při kterých se přenesou do historie sportu i k současným hrdinům. Děti se v rámci sportovních táborů seznámí i s historií olympismu, olympijskými symboly a dalšími významnými sportovními akcemi. Dále na ně čekají různé sportovní kvízy, poznávačky, doplňovačky, sportovní riskuj a další. V samém závěru děti absolvují medailový ceremoniál, při kterém proběhne slavnostní vyhlášení, děti dostanou medaili a sportovní vysvědčení.

Obecný harmonogram dne na sportovním příměstském táboře

Pro lepší představu jsme pro vás připravili obecný harmonogram jednoho dne, který děti prožijí na sportovním táboře:

7:00 – 8:30 předávání dětí + (1. Den příslušných dokumentů) + rozdělení do skupin + ranní hry 12:00 – 12:45 oběd
8:15 – 8:45 1. svačina + pitný režim 12:45 – 13:45 přesun z oběda, relaxace, hry, kvízy, soutěže, pohádka
9:00 – 10:00 dopolední sportovní aktivita I 14:00 – 15:00 odpolední sportovní aktivita III
10:00 – 10:30 Pauza mezi sporty + pitný režim, přesun na sportoviště 15:00 – 15:30 Pauza mezi sporty + 2. svačina + pitný režim, přesun na sportoviště
10:30 – 11:30 dopolední sportovní aktivita II 15:30 – 16:30 odpolední sportovní aktivita IV
11:30 – 12:00 uklízení sportovišť + přesun na oběd 16:35 – 17:00 vyzvedávání dětí