JSMEINLINE.CZ GYMNASTIKAPRODETI.CZ TENISPRODETI.CZ JSMEINLINE.CZ/NALEDE/ +420 736 683 605

Testování

Nedílnou součástí našich táborů je i zjišťování úrovně pohybových schopností dětí. S využitím odborně sestavené testové baterie se zaměřujeme na rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost a flexibilitu. 

Tyto parametry nám jsou schopny vytvořit představu o pohybových předpokladech, tzn. jaké sporty jsou pro dítě vhodné, nebo pro ně má přímo nadání či talent a bylo by dobré v nich do budoucna pokračovat. 

Děti v úvodu týdne absolvují dopolední program, kdy zábavnou, soutěžní formou provedeme těchto 5 disciplín:  

  • skok z místa vpřed – explozivní silová schopnost  
  • člunkový běh 4 x 10 m – rychlostně vytrvalostní schopnost 
  • sedy lehy za minutu – silová schopnost  
  • 6 minutový běh – vytrvalostní schopnost 
  • hluboký předklon – flexibilita

 

Děti jsou po celý týden pod vedením zkušených instruktorů a absolventů oborů tělesné výchovy, díky čemuž je závěrečné hodnocení obohaceno o důležitou informaci, týkající se sociálního chování dítěte ve sportovním prostředí. 

V podstatě jsme za týden schopni pozorovat, jak se dítě chová ve skupině, kterým aktivitám se straní a při kterých se naopak cítí jako ryba ve vodě. 

Tímto způsobem získáme neopomenutelnou součást pro výsledné určení skupiny vhodných sportů a neodkazujeme se pouze na hrubá data z testování. 

 

Se závěrečným medailovým ceremoniálem bude dětem předáno i sportovní vysvědčení se slovním hodnocením a doporučením vhodné škály sportů.

Příklad sportovního vysvědčení